Calamiteitenfonds

Update: i.v.m. het stoppen van DFB Reizen is het deelnemerschap van het Calamiteitenfonds per 13 november 2020 beëindigd. Er worden geen nieuwe reserveringen gemaakt en onderstaande is derhalve niet meer van toepassing.

Meer over de garantie van het Calamiteitenfonds

(Tekst gaat hieronder verder)

DFB Reizen BV aangesloten bij het Calamiteitenfonds

DFB Reizen BV (KvK 53121007) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waar de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Dus stel, je bent op vakantie en er doet zich op de bestemming een natuurramp voor. Of er breken ernstige onlusten uit. Als je daardoor eerder naar huis moet vertrekken kosten dat geld, bovendien mis je dan waarschijnlijk een aantal dagen van je vakantie. Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat de reis wordt aangepast. Of zorgt voor een vergoeding van de niet genoten vakantiedagen. In de garantieregeling van het Calamiteitenfonds lees je waarvoor je precies verzekerd bent. Let op: het Calamiteitenfonds beslist of zich een calamiteit voordoet.

Kosten Calamiteitenfonds

Per reservering wordt eenmalig € 2,50 in rekening gebracht voor het Calamiteitenfonds (bij max. 9 personen). Bij boekingen voor meer dan 9 personen worden hogere kosten berekend (€ 2,50 per max. 9 personen). De bijdrage voor het Calamiteitenfonds is verplicht.

Van toepassing op alle overeenkomsten

Op alle overeenkomsten gesloten via de website(s) van DFB Reizen BV is de garantieregeling van het Calamiteitenfonds van toepassing. Je kunt de voorwaarden vinden in de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Op verzoek stuurt het Calamiteitenfonds deze voorwaarden toe.

Zoeken